•  Počet návštěvníků: Bazén 104 , Sauna 20  |
  • Aktuální teploty:
Aquadrom Most
PROVOZNÍ DOBA pro veřejnost
Pondělí (sanitární den) 12:00 - 21:00 hodin
Úterý, Čtvrtek 06:00 - 21:00 hodin
Středa, Pátek, Sobota, Neděle 09:00 - 21:00 hodin

HISTORIE

NĚCO MÁLO Z HISTORIE

Most, respektive jeho dnes již neexistující staré město, mělo kromě koupaliště ve své historické části i městské lázně. Mlhavě si z dětských let pamatuji jejich zvláštní vůni a atmosféru. Velký bazén s teplou a mírně kalnou vodou. Staré, opotřebované a ohmatané zařízení. Letité sprchy a zažloutlé dlaždičky. Návštěva městských lázní byla mimořádným dnem i pro mnohem otrlejší a starší kluky, než jsem byl tenkrát já.Koupaliště ve starém Mostě v roce 1942

Koupaliště ve starém Mostě
v roce 1942

Císařské lázně (po roce 1919 Městské  lázně) ve starém Mostě

„Císařské lázně“ (po roce 1919 „Městské lázně“)
ve starém Mostě…a dne 2.12.1888 pak slavnostní otevření městských lázní Franze Josefa (tzv. „Císařské lázně“, otevřené v den výročí mocnářova čtyřicetiletého panování). Lázně jsou moderní, ale hlavně užitečné, protože i málokterý z měšťanů se může chlubit koupelnou. Mají tu 12 kabin, parní lázeň a bazén o 72 čtverečních metrech, do kterého je vstupné 10 krejcarů. Kabina 2. třídy stojí 20 krejcarů a císařská třída nebo ruská lázeň přijdou na půl zlatky. V „ústavu“ je parní pohon a elektrické osvětlení. Kromě známého pana Schellnbergra tu najdeme v pokladně i jeho paní a mezi třemi lázeňskými děvčaty i dceru. Dále strojníka, plavčíka a pradlenu. Již tehdá voda ve Běle nebyla moc křišťálová, a tak jsou i lázně napojeny na městský vodovod.K postupnému bourání starého města došlo v letech 1967 – 1982. Uhlí bylo zapotřebí víc než historické staré město Most s jeho nenahraditelnými kulturními památkami. I městské lázně „vzaly za své“. Etapa, kterou nejlépe pamatují ti dříve narození, skončila. Ale když něco končí, stárne nebo umírá, zpravidla se něco nového rodí. Tak jako u starého, padlého stromu vyrůstá nový…Počátky těžby hnědouhelného lomu Ležáky, vznikajícího pod starým městem Most

Počátky těžby hnědouhelného lomu Ležáky, vznikajícího pod starým městem Most

Postupné bourání starého města probíhalo v letech 1967-1982

Postupné bourání starého města probíhalo v letech 1967-1982Přirovnávat města a jejich stavby k zákonům přírody není asi nejvhodnější. Příroda má svá neměnná pravidla od pradávna a jsou podstatou její existence a obnovy. Člověk se dost často řídí jinými zákony a pohnutkami. To, že lidé staré lázně nahradili novým koupalištěm má s přírodou málo společného. I když něco by se našlo: je to náš odvěký a daný, pozitivní vztah k vodě. To že bez vody nemůžeme žít. A nejde zdaleka jen vodu, kterou pijeme. Koupání, lázně, očista těla i duše jsou pojmy staré jako lidstvo samo.

VODA PŘEDSTAVUJE ŽIVOT A PLAVÁNÍ ZNAMENÁ ZDRAVÍ A SÍLU.NEDÁVNÁ MINULOST

Novodobá historie Aquadromu vlastně začíná v roce 1976, kdy bylo vybudováno původní termální koupaliště v ulici Topolová. Na svou dobu se jednalo o velmi moderní a poměrně zajímavou stavbu. Součástí koupaliště byl padesátimetrový bazén a dva dětské - sezónně provozované bazény. Betonový, padesátimetrový bazén měl svažité dno a ze dvou třetin byl vyhrazen pouze plavcům. Hloubka bazénu padala až na úctyhodných 3,5m, takže mohl být vybaven 6-ti metrovou skokanskou věží. Komplex měl saunu, restauraci, občerstvení a rozsáhlý venkovní areál s možností sportovního vyžití. Kromě koupání sloužila část venkovního areálu jako camp. Zvláštností koupaliště byla skutečnost, že ačkoliv byl bazén provozován celoročně (teplota vody byla udržována kolem 30°C) nebyl zastřešený. Návštěvníci proplavávali z kryté části vodním tunelem do nekrytého bazénu. V zimě měli plavčíci ztíženou kontrolu - procházeli oblečení kolem pářící vodní hladiny a plavce někdy v mlze a vodě pouze tušili. Ti, co to pamatují, mi určitě dají za pravdu, že to mělo svoje nezapomenutelné kouzlo a specifickou atmosféru.


Koupaliště v minulosti
Koupaliště v minulosti

Energeticky bylo provozování původního koupaliště velmi náročné. Socialistická ekonomika ale fungovala trochu odlišněji než ta dnešní – kapitalistická. Po téměř 30-ti letech nepřetržitého provozu, prošel původní komplex rozsáhlou stavební a technologickou rekonstrukcí a v roce 2003 vznikl současný mostecký Aquadrom, jako dlouhodobě největší stavební investice statutárního města Most.